Přechody

“B” Odpověď MHMP na Anketu “Za bezpečnější Vinohradskou”

Oblast: ankety a petice
Ulice: Vinohradská -Flora - Náměstí j. z Poděbrad
Nebezpečnost: XXXXX

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

Pro:
Anketní výbor
Miroslav Trejtnar, Lukáš Haupt, Rebeka Vadasová
Děkujeme Vám za poskytnutí výstupů ankety „Za bezpečnější Vinohradskou“.

K podnětům Vám sdělujeme následující:

Oblast tramvajové zastávky Flora:

Jsme si vědomi velkého množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod pro chodce i přes nstalované bezpečnostní zábradlí. Pro umožnění bezpečného úrovňového přechodu necháme Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prověřit možnost zřízení samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku, odsazeného od křižovatky podobně, jako je tomu např. na Palackého náměstí.

Případné zřízení přechodu pro chodce přes celou šířku ul. Vinohradská na východní hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů:
- přechod by zasahoval do pohyblivých části výhybek tramvajové trati,
- ochranné prvky schodiště na nástupních ostrůvcích a sloupky signalizace řízení dopravy brání vzájemné viditelnosti chodců a řidičů,
- zajištění přístupu z přechodu na nástupní ostrůvky by bylo možné pouze na úkor řadících pruhů před křižovatkou, což ve svém důsledku omezí i plynulost veřejné hromadné dopravy v širší oblasti. Současně lze předpokládat zvýšení rizika dopravní nehody na přechodu přes ul. Jičínská ve směru Olšanské náměstí, protože řidiči budou rychleji uvolňovat zmenšený prostor křižovatky.

Možnost bezpečného překonání komunikace Vinohradská je nyní zajištěna podchodem metra, přechodem na druhé straně křižovatky a stávajícím přechodem k zastávkám tramvaje Flora. V jeho místě je vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém směru, což zabraňuje nebezpečné souběžné jízdě vozidel na přechodu, přispívá k nižší rychlosti vozidel i přehlednosti v dané lokalitě. V prostoru tramvajové trati je doposud nevhodně viditelné původní dopravní značení (zebra), k jehož odstranění a současně k vyznačení nápisu „POZOR TRAM“ vyzveme Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Náměstí Jiřího z Poděbrad:

Na základě ankety zadáme Technické správě komunikací hl. m. Prahy vypracování studie zajištění bezpečných povrchových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při zohlednění požadavků vzešlých z ankety, zejména doplnění povrchových pěších vazeb v křižovatce U vodárny – Vinohradská, prověření možnosti přesunu zastávky tramvaje pro směr z centra do prostoru náměstí a zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech přes ul. Vinohradská.

Bezbariérové zpřístupňování stanic metra a výstavbu eskalátorů do vestibulů stanic realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, kterému požadavky vzešlé z ankety předáme. Bezpečnost dopravy je jednou z našich priorit a vítáme informace o nebezpečných lokalitách. Přes naši maximální snahu nelze zajistit, rychlou úpravu všech lokalit. Proto Vás žádáme o trpělivost, zejména v případech, kdy je třeba nejprve posoudit možnost úprav nebo v případě stavebních úprav, které vyžadují časově náročné územní a stavební řízení.

S pozdravem
Ing. Jan Heroudek, v. r.
ředitel odboru dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR DOPRAVY

15. 12. 2011

Všem, kteří odpovídali v anketě i všem, kteří se ptali děkujeme. Chcete i Vy pomoci s řešením problematických míst v pěší dopravě na Praze 3. Napište nám a zapojte se!

Parametry

Závady

Navrhovaná řešení