Přechody

Užitečné informace

Kontakt: email

Info o webu

Web PRECHODY.CZ je mou soukromou iniciativou. Za jeho vznikem je nespokojenost s alarmující situací na ulicích a jmenovitě se špatnou ochranou chodců v městské dopravě. Cílem webových stránek je na nejnebezpečnější místa pro chodce upozornit a dosáhnout nápravy. Této nápravy se dá dosáhnout shromážděním informací a dožadováním se změny na kompetentních institucích. Za Vaši případnou pomoc děkuji.
M. Trejtnar

Jak vyhledat přechod na webové stránce

Při vyhledání přechodu zvolte prosím město a městskou část v seznamu vpravo ve žlutém poli a pak podle ulic rolujte prosím nahoru a dolů v bílém sloupci v popisech přechodů. Zatím je funkční Praha 3 a 2.

Jak přidat další nebezpečný přechod na tento web

Zašlete prosím alespoň čtyři fotografie pořízené při denním světle. Snímky pořiďte z pohledu řidiče i chodce a to z obou směrů dopravy. Fotografie zašlete ve velikosti 600px x 350px (bodů) v rozlišení 72 DPI na v záhlaví uvedený kontaktní email. Pokud to nemůžete sformátovat, pošlete foto tak jak jej máte. Připojte text s popisem parametrů přechodu, jeho závadami a navrhovaným řešením. Připojte přesnou adresu a polohu přechodu.

Kompetence institucí a úřadů

Komunikace spadají pod různé instituce podle kategorií. Komunikace nejnižších tříd mají na starost místní městské úřady, nebo úřady městských částí. Komunikace první třídy jsou v kompetenci krajských úřadů. Na úřadech je dopravní agenda spravována Odbory dopravy. V zastupitelstvu měst a městských částí je rovněž vždy jeden, nebo více zastupitelů pověřeno dohledem nad dopravními tématy.

Jak postupovat v jednání s úřady o zlepšení situace

Při jednání s úřady je třeba připravit dokumentaci situace, kterou chcete změnit. Je dobré zajistit podporu více obyvatel např. formou petice. Pak je třeba postupovat od odpovědných orgánů na místní úrovni po orgány nadřízené. Je důležité informovat rovněž volené zastupitele o problému a zajistit si jejich podpru. Medializace problému v tisku , rozhlasu a TV hraje zásadní roli a je účinnější než např. letákové akce.

Kompetence Policie ČR a Městské policie

Policie ČR vyšetřuje dopravní nehody se zraněním.
Městské policie vyšetřuje drobné dopravní přestupky a nesprávné parkování.

Pravidla silničního provozu

Řidič je povinen s výjimkou tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce, nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
Řidič je povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, snížíli rychlost jízdy, nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
V situaci, kdy řidič neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky, hrozí mu pokuta ve správním řízení 2500-5000,-Kč a 1-6 měsíců zákazu řízení , nebo bloková pokuta 2500,- Kč. Budou mu uděleny 4 trestné body.
Pokud nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případě, kdy tak řidič musí učinit, hrozí mu pokuta ve správním řízení 2500-5000,-Kč a 1-6 měsíců zákazu řízení , nebo bloková pokuta 2500,- Kč. Budou mu uděleny 3 trestné body.

Jak postupovat při dopravním přestupku

Dopravní přestupek jako např. nedání přednost chodci na přechodu je v kompetenci Městské policie. Jeho případné pokutování je ovšem omezeno jen na situaci, kdy je příslušník Městské policie na místě přestupku přítomen. Parkování aut na přechodu je nutné ihned nahlásit na Městskou policii, která je povinna se dostavit a přestupek vyšetřit.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda se zraněním je v kompetenci Policie ČR. Při dopravní nehodě je třeba především zajistit ošetření zraněných. Neméně důležité je ovšem zajištění totožnosti svědků a zdokumentování situace na místě nehody. Nejvhodnější je nehodu vyfotografovat a to i mobilním telefonem. Je nezbytné zaznamenat podobu a totožnost řidiče - viníka nehody, aby nedošlo na záměnu s osobou blízkou. Tato záměna by řidiči umožnila vyhnout se postihu.

Další weby s informacemi o podobné tématice

http://www.pmatky.ecn.cz

Zachraň les!