Přechody

Smrt školáka na přechodu

18.09.14

Česká policie hledá svědky nehody, o které dnes informovala: nezletilého hocha usmrtilo osobní auto značky BMW, které jelo směrem do centra. K zabití chlapce došlo v Prosecké ulici na Praze 9 ve chvíli, kdy chlapec přecházel po přechodu dvouproudou silnici. Řidič BMW se těsně před přechodem rozhodl předjíždět a přejel z pravého jízdního pruhu do levého a chlapce smetl. 

Dva mrtví chodci za víkend

10.11.13

Auto přímo na přechodu v 17 h usmrtilo muže v pražských Ďáblicích. Stalo se to na křižovatce ulic Ďáblická a K Letňanům. Záchranáři oživovali chodce po desítky minut, ale neúspěšně. Druhá nehoda v Praze se stala na přechodu pro chodce v sobotu v 8,30 h v ulici U Kunratického lesa.

Bilancování akce Bezpečně do školky na Praze 3

01.09.13

Na podporu bezpečné pěší dopravy při cestě se svými dětmi do školky vymysleli v roce 2010 rodiče z Prahy 3 anketu mapující trasy chodců. Inspirací jim byl projekt Pražských matek zaměřený na bezpečnost v okolí škol.
Anketu Bezpečná cesta do školky pak rodiče provedli s pomocí dobrovolníků ze Strany zelených P 3 v září 2010 před jedenácti školkami.

Na základě ankety vznikly pro každou mateřskou školku mapy s nejužívanějšími komunikacemi a s vyznačenými kritickými místy, jako nebezpečné a chybějící přechody. Vznikl tak soubor požadavků rodičů na zlepšení tehdejší velmi špatné situace.
Výsledky ankety rodiče a členové SZ a zástuce o.s. Pražské matky předali v březnu 2011 radnímu zodpovědnému za dopravu na Praze 3 a pracovníků Odboru dopravy P3.
Řada přechodů, které rodiče dětí z Mateřských školek vytipovali v roce 2010 jako nebezpečné, se změnila k lepšímu. Odbory dopravy MČ P3 a Magistrátu i TSK uznaly řadu podnětů rodičů a provedly nápravu.
Všechny kritické přechody jsou nyní bezpečnější. To vše díky změnám podníceným anketou. Drobné změny jako je instalace zábradlí, lepší dopravní značení, osazení city bloků před přechod. Proběhly a probíhají i stavební úpravy přechodů jako je rozšíření chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu.
Příkladem mohou být přestavěné a osvětlené přechody v ulicích Slavíkova a U Rajské zahrady, které jsou u školek Vozová a Vlkova. Před vchodem do MŠ Panda ve Fibichově ulici byl postaven zcela nový bezpečný přechod.

V pondělí 2. září občanští aktivisté a dobrovolníci ze SZ P3 předají rodičům mířícím do školek jako důkaz úspěšnosti ankety z roku 2010 přehled zlepšených přechodů. Cesta dětí se tak stane bezpečnější, což byl cíl ankety.

Co se povedlo

Stavebně byl upraven přechod Vozová - U Rajské zahrady.  Byla mírně zúžena vozovka v místě přechodu, parkovací místo je odsunuto na zákonnou pětimetrovou vzdálenost od přechodu.
Pracuje se na nové odolnější verzi nátěru pro vodorovné značení na dlažbě vozovky.  Cena: 879 tisíc
Přes ulici U Rajské zahrady byl postaven z podnětu ankety zcela nový přechod k dětskému hřišti a byl zrušen původní nevyhovující přechod.
Z podnětu ankety byl y přechody Slavíkova – Křížkovského a Slavíkova – Kouřimská postupně v roce 2012 stavebně upraveny a instalováno osvětlení.
Před přechod na rohu Kubelíkova – Ježkova byly z podnětu ankety osazeny City bloky.
Na křižovatce Milešovská - Ondříčkova byly stavebně upraveny dva přechody.  Byla zúžena vozovka a postaven dělící ostrůvek.
U všech akcí je investor MČ Praha 3

MŠ Panda Centrum Fibichova 2
Přes ulici Fibichovu byl z podnětu ankety v roce 2012 postaven zcela nový přechod.
Cena: 567 tisíc Kč, Investor:  MČ Praha3

MŠ Libická 4
Na křižovatce před školkou byly z podnětu ankety a na žádost MČ Praha 3 dva přechody osazeny City bloky, které chrání rozhledovou vzdálenost chodců a řidičů.
Realizovala: TSK, Cena do 20 000Kč za přechod

MŠ Sudoměřská 54
Problematické přechody na ulici Táboritské a na Olšanském náměstí jsou na komunikaci v majetku MHMP.  Starostka Prahy 3 napsala dopis na MHMP se žádostí o nápravu nebezpečného stavu u ostrůvků MHD a na přechodech k ostrůvkům.
Situace si vyžaduje celkovou stavení úpravu prostranství v odhadované ceně do 10 milionů.
Probíhá stavební řízení na stavební úpravu přechodu přes Táboritskou k ZŠ Lupáčova.

MŠ Náměstí J. z Lobkovic 23
Před přechody směřující z ul. Kouřimské ke vchodu k MŠ byly osazeny City bloky.
Na třech dalších křižovatkách s ul. Slezská – n. J. z Lobkovic, Písecká, Hradecká - byly před přechody z
podnětu ankety osazeny City bloky.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK

MŠ Jeseniova 4
Přechod přes ul. Rokycanova u ul. Sabinova byl stavebně upraven a byl zřízen ostrůvek.
Přechody přes ulice Rokycanova a Jeseniova byly osvětleny z podnětu ankety.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Na rohu ulic Prokopova - Roháčova je po smrtelné nehodě Anežky prodloužen provizorně oblouk rohu křižovatky chránící chodce vstupující na přechod.
Pro křižovatku ulic Rokycanova – Prokopova se připravuje řešení s kruhovým objezdem. Je projektově zpracováván TSK. Předpokládaná cena je 20 – 25 mil Kč. Investor:  MČ Praha 3

MŠ Jeseniova 204
Je prováděna stavební úprava přechodu včetně zvýšení vozovky.
Investor:  MČ Praha 3, Cena: 1,2 milionu Kč.

MŠ U zásobní zahrady
Z podnětu ankety byl přechod přes ul. Jeseniova u křižovatky s ul. Zelenky Hajského osazen City blokem a byl stavebně upraven přechod u křižovatky Biskupcova - Zelenky Hajského.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Křižovatka Jana Želivského - Jeseniova bude stavebně upravena.  Zruší se odbočení doleva z Želivského. Investor:  MHMP a TSK

Waldorfská MŠ
Z podnětu ankety bylo osazeno zábradlí u ulice Koněvova a na přechodech Spojovací - Koněvova byla osazena tlačítka pro slepce. Investor:  MHMP prostřednictvím TSK

MŠ Na vrcholu 1a
Pro řešení křižovatky V domově – Na vrcholu je zpracována z podnětu ankety projektová dokumentace. Předpokládaná cena je 4,5 mil.

Nehody 2012

23.05.13

V roce 2012 na následky dopravních nehod zemřelo 681 lidí. K nejhoršímu vývoji došlo u nejvíce zranitelných účastníků provozu – tj. dětí, chodců, cyklistů a v oblasti smrtelných následků také u motocyklistů, starších účastníků provozu a nehod souvisejících s agresivním způsobem chování.

Rok 2012 v zrcadle dopravních nehod

01.01.13

Podle policejních statistik zahynulo v roce 2012 na českých silnicích 680 lidí. Bylo to o 27 méně než v roce 2011 a o 73 méně než v roce 2010. Těžká zranění utrpělo 2831 lidí, jen v prosinci to bylo 145 lidí. Řidiči s alkoholem v krvi zavinili 4927 nehod.

Nehody v roce 2011

20.06.12

Celkový počet nehod, který policie v České republice za rok 2011 šetřila, dosáhl čísla 75 137. Zemřelo při nich 707 lidí, těžce se zranilo 3 092 osob a dalších 22 519 lidí bylo zraněno lehce. Celkovou hmotnou škodu dopravní policisté na místě nehody odhadli na 4 628,08 milionů korun.
Oproti roku 2010 tak nehodovost poklesla o 0,5 procenta, tedy přesně o 385 kolizí.
Celkový počet nehod šetřených policií je druhý nejnižší od roku 1990, nicméně policie upozorňuje, že je nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost nehodu oznámit. V roce 2011 šetřila policie v průměru každých 7 minut nehodu, každých 23,3 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,8 hodiny těžce. V průměru každých 12,4 hodiny zemřel při nehodě člověk a každou hodinu pak byla způsobena hmotná škoda přesahující 528 tisíc korun.

Počet na silnicích usmrcených osob za rok 2011 je nejnižší od roku 1990, zemřelo jich skoro 700. Nejvíce lidí při nehodě v tomto období zemřelo v roce 1994, bylo to celkem 1 473 osob. Ani v jednom měsíci roku 2011 nezemřelo na silnicích více než 100 osob. Policie obdobný pozitivní stav v období od roku 1990 zaznamenala jen v roce 2009. Ve druhém pololetí roku 2011 zemřelo v porovnání s ostatními roky nejméně lidí za posledních deset let a hodnota se také poprvé dostala pod hranici čtyř stovek.

Nárůst zaznamenaly v roce 2011 kategorie zraněných. Těžce zraněných přibylo téměř o desetinu, lehce zraněných pak o přibližně o 4 procenta. Na českých silnicích se v roce 2011 těžce zranilo 3 092 lidí. Hodnota je druhá nejnižší od roku 1990. Méně těžce zraněných, celkem 2823, bylo jen předchozím roce. Naopak nejvíc těžkých úrazů policie zaznamenala v roce 1997, celkově 6632 vážných zranění.
Lehce zraněných bylo v roce 2011 na 22 519. Co do porovnání s ostatními roky údaje odpovídají těžce zraněným. Od roku 1990 se jedná o druhou nejnižší hodnotu, méně jich bylo jen v roce 2010. Nejvíce lidí se ze sledovaného období zranilo v roce 1997, bylo jich přes 31 tisíc.

Příčíny nehod

Hlavními příčinami dopravních nehod byl v roce 2011 nesprávný způsob jízdy. Na druhém místě pak nepřiměřená rychlost jízdy, při té také zemřelo nejvíce lidí. Nejtragičtějšími příčinami nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, téměř 20 procent, jízda po nesprávné straně vozovky, respektive vjetí do protisměru, 13 procent a nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla. Na tyto tři uvedené příčiny připadá téměř 44 procent z celkového počtu usmrcených lidí. Celkem 5 242 nehod, v přepočtu 7,5 procenta ze všech nehod, bylo zaviněno pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich téměř 13 procent ze všech na silnici usmrcených lidí, čili 89. Dalších 2 701 lidí se při těchto nehodách zranilo. Pozitivní kontrolu na přítomnost drog u řidiče policisté zaznamenali u 149 případů, při kterých zemřelo 8 lidí a 88 se jich zranilo.

Viníci nehod

Nejkritičtější nehody mají na svědomí řidiči ve věku 19 a 21 let. Devatenáctiletí řidiči zavinili kolize, při kterých zemřelo 27 lidí, jednadvacetiletí pak nehody, které nepřežilo 26 osob.
Pokud jde o rozdělení podle věkových skupin, nejvíce nehod způsobily řidiči v rozmezí 25 - 34 let.

Nejvíce nehod mezi kraji se v roce 2011 stalo v Praze.

Stavební úpravy přechodů ve Slavíkově

11.06.12

Poslední stavební úpravy dvou přechodů probíhají v těchto dnech na Slavíkově ulici. Oba přechody byly označeny rodiči dětí jako nebezpečné v naší předloňské anketě Bezpečná cesta do školky. Přechody budou dokonce osvětleny. 

Maminka a děti sraženy na přechodu

11.06.12

Dvě velmi malé děti utrpěly v pondělí 11.5. zranění, které jim způsobil náraz osobního auta na pražském Proseku. Neštěstí se stalo krátce po poledni přímo na zebře v Českolipské ulici.

Tříletá holčička byla zraněna vážně, mimo jiné má zlomenou nohu, roční chlapec vezený v kočárku vyvázl s povrchovými odřeninami. Maminka, která své ratolesti doprovázela, zjevné poranění podle záchranářů neutrpěla – Jana Röslerová z ředitelství pražské policie však odpoledne hovořila o lehkém zranění také v jejím případě. I s oběma potomky záchranka ženu odvezla do Nemocnice Na Bulovce.

Okolnosti nehody a míra zavinění jsou předmětem šetření nehodářů pražské dopravní policie. První poznatky napovídají, že 67letá řidička skupinku pěších přehlédla, když odbočovala vpravo. Nyní je podezřelá z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Dechová zkouška potvrdila, že alkohol na jejím počínání neměl žádný podíl.

Zabil dvě děti na přechodu. U soudu dostal 6 let vězení

22.05.12

Na šest let do vězení v úterý poslal hradecký okresní soud Jaroslava Nováka, který podle spisu zavinil loňskou tragickou nehodu, při níž v Hradci Králové zemřeli dva chlapci, tříletý a šestiletý. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaný si ponechali lhůtu na podání odvolání. Muži hrozil až desetiletý trest. Soud Novákovi uložil také desetiletý zákaz řízení motorových vozidel, psychiatrické léčení v ambulantní formě a povinnost zaplatit rodičům chlapců celkem 960.000 korun. Ostatní pozůstalé odkázal s náhradou nemajetkové újmy na občanskoprávní řízení.

“Máme za to, že bylo prokázáno, že Novák řídil předmětné vozidlo, je zcela nepochybné, že usmrtil dvě děti. Provedeným dokazováním je také nepochybné, že porušil několik ustanovení zákona o silničním provozu,” řekl předseda senátu David Schmuck.

Podle soudu Novák auto řídil, přesto, že ho lékař již v roce 2010 informoval, že kvůli epileptickým záchvatům ztratil způsobilost k řízení, navíc nedal přednost chodcům a couval na přechodu. Soud označil smrt dvou malých chlapců za krutou a tragickou. Jednačtyřicetiletý muž už dříve soudu řekl, že si z nehody nic nepamatuje. Tvrdil, že před nehodou cítil, že se u něj blíží epileptický záchvat. Podle znalců se však záchvat neprokázal. Nezjistila se ani technická závada na vozidle.

Nehoda na přechodu ve Šrobárově ulici

24.04.12

Stařenku kráčející po přechodu pro chodce srazil svým autem 49letý řidič. Náraz pravým bokem auta nebyl silný, ale žena se zranila při pádu na zem. Svědky dopravní nehody, při které utrpěla zranění 82letá chodkyně, hledají pražští policisté. Neštěstí se stalo ve čtvrtek 19. dubna ve Šrobárově ulici.  Policisté vyšetřující nehodu přivítají jakékoli svědectví. Zavolat jim lze na telefonní číslo 974 825 703 – 4.

Akce proti billboardům nejen u silnic

16.04.12

Dětmi organizovaný protest proti zahlcení veřejného prostoru reklamami se konal na náměstí Jiřího z POděbrad v sobotu 14.4. odpoledne. Děti si vymyslely program, napsaly hesla a transparenty a také odpovídaly na dotazy zvědavých novinářů. Více na http://www.kauza3.cz

Zprovoznění portálu “Chodci sobě”

04.02.12

Zveme na tiskovou besedu o spuštěním internetového portálu Chodci sobě určeného k ohlašování podnětů od chodců o nebezpečných místech na komunikacích. Podněty budou zasílány samosprávám městských částí.  Tisková beseda se koná v pátek 10. února 2011 v 10 h v Café Nona na Národní třídě 4, Praha 1 (budova Nové scény ND, 3. patro). Bližší informace naleznete v připojené v příloze.

Odpověď Odboru dopravy MHMP na anketu „Za bezpečnější Vinohradskou“

26.01.12

Pro:
Anketní výbor
Miroslav Trejtnar, Lukáš Haupt, Rebeka Vadasová
Děkujeme Vám za poskytnutí výstupů ankety „Za bezpečnější Vinohradskou“.

K podnětům Vám sdělujeme následující:

Oblast tramvajové zastávky Flora:

Jsme si vědomi velkého množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod pro chodce i přes nstalované bezpečnostní zábradlí. Pro umožnění bezpečného úrovňového přechodu necháme Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prověřit možnost zřízení samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku, odsazeného od křižovatky podobně, jako je tomu např. na Palackého náměstí.

Případné zřízení přechodu pro chodce přes celou šířku ul. Vinohradská na východní hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů:
- přechod by zasahoval do pohyblivých části výhybek tramvajové trati,
- ochranné prvky schodiště na nástupních ostrůvcích a sloupky signalizace řízení dopravy brání vzájemné viditelnosti chodců a řidičů,
- zajištění přístupu z přechodu na nástupní ostrůvky by bylo možné pouze na úkor řadících pruhů před křižovatkou, což ve svém důsledku omezí i plynulost veřejné hromadné dopravy v širší oblasti. Současně lze předpokládat zvýšení rizika dopravní nehody na přechodu přes ul. Jičínská ve směru Olšanské náměstí, protože řidiči budou rychleji uvolňovat zmenšený prostor křižovatky.

Možnost bezpečného překonání komunikace Vinohradská je nyní zajištěna podchodem metra, přechodem na druhé straně křižovatky a stávajícím přechodem k zastávkám tramvaje Flora. V jeho místě je vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém směru, což zabraňuje nebezpečné souběžné jízdě vozidel na přechodu, přispívá k nižší rychlosti vozidel i přehlednosti v dané lokalitě. V prostoru tramvajové trati je doposud nevhodně viditelné původní dopravní značení (zebra), k jehož odstranění a současně k vyznačení nápisu „POZOR TRAM“ vyzveme Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Náměstí Jiřího z Poděbrad:

Na základě ankety zadáme Technické správě komunikací hl. m. Prahy vypracování studie zajištění bezpečných povrchových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při zohlednění požadavků vzešlých z ankety, zejména doplnění povrchových pěších vazeb v křižovatce U vodárny – Vinohradská, prověření možnosti přesunu zastávky tramvaje pro směr z centra do prostoru náměstí a zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech přes ul. Vinohradská.

Bezbariérové zpřístupňování stanic metra a výstavbu eskalátorů do vestibulů stanic realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, kterému požadavky vzešlé z ankety předáme. Bezpečnost dopravy je jednou z našich priorit a vítáme informace o nebezpečných lokalitách. Přes naši maximální snahu nelze zajistit, rychlou úpravu všech lokalit. Proto Vás žádáme o trpělivost, zejména v případech, kdy je třeba nejprve posoudit možnost úprav nebo v případě stavebních úprav, které vyžadují časově náročné územní a stavební řízení.

S pozdravem
Ing. Jan Heroudek, v. r.
ředitel odboru dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT H LAVNÍHO M ĚSTA PR AHY
ODBOR DOPRAVY

15. 12. 2011

Všem, kteří odpovídali v anketě i všem, kteří se ptali děkujeme. Chcete i Vy pomoci s řešením problematických míst v pěší dopravě na Praze 3. Napište nám a zapojte se!

Na ulicích Prahy přibývá starých lidí

24.01.12

Počet obyvatel proti poslednímu sčítání v roce 2001 se zvedl o devět procent, dětí přibylo jen o 3,5 procenta. Praha tak stárne. Na sto lidí ve věku nad 64 let připadalo 77 dětí do 15 let. Praha má tak nejnižší podíl dětí v Česku.

Řidička srazila tři chodkyně na přechodu

21.01.12

Nehoda se stala v ulici Jana Želivského, poblíž tramvajové zastávky Ohrada. Lehce zraněné ženy po ošetření na místě převezli záchranáři do vinohradské nemocnice. Devětasedmdesá­tiletá pacientka trpěla bolestmi zad, 22letá měla zraněné koleno – a nejhůř dopadla 67letá. Tu zdravotníci nakládali do sanitky nejen s poraněním obličeje, ale také s podezřením na zlomeninu ruky.

Strana 1 z 8 stránek.  1 2 3 >  Posledn »