Přechody

“A” Bilance ankety Bezpečná cesta do školky z roku 2010

Oblast: ankety a petice
Ulice: aa
Nebezpečnost: xxx

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

Na podporu bezpečné pěší dopravy při cestě se svými dětmi do školky vymysleli v roce 2010 rodiče z Prahy 3 anketu mapující trasy chodců. Inspirací jim byl projekt Pražských matek zaměřený na bezpečnost v okolí škol. Anketu Bezpečná cesta do školky pak rodiče provedli s pomocí dobrovolníků ze Strany zelených P 3 v září 2010 před jedenácti školkami.

Projekt inicioval jeden z tatínků ze školky Vozová David Petryca a “produkoval” a výsledky zpracoval člen “redakce” kauzy3 Mirek Trejtnar.

Na základě ankety vznikly pro každou mateřskou školku mapy s nejužívanějšími komunikacemi a s vyznačenými kritickými místy, jako nebezpečné a chybějící přechody. Vznikl tak soubor požadavků rodičů na zlepšení tehdejší velmi špatné situace.
Výsledky ankety rodiče a členové SZ a zástuce o.s. Pražské matky předali v lednu 2011 tehdejšímu radnímu zodpovědnému za dopravu na Praze 3 a pracovníkům Odboru dopravy P3. Pan místostarosta Sladkovský (ODS) se bohužel s rodiči přes mnoho slibů již nikdy nesešel, o opatřeních s námi nejednal, slibovanou komisi nikdy nesvolal.
Řada přechodů, které rodiče dětí z Mateřských školek vytipovali v roce 2010 jako nebezpečné, se i přesto změnila k lepšímu. Odbory dopravy MČ P3 a Magistrátu i TSK uznaly řadu podnětů rodičů a provedly nápravu.

Všechny nejkritičtější přechody jsou nyní bezpečnější. To vše díky změnám podníceným anketou. Podařily se drobné změny jako je instalace zábradlí, lepší dopravní značen nebo osazení city bloků před přechod. Proběhly a probíhají ovšem i velké stavební úpravy přechodů jako je rozšíření chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu.
Příkladem mohou být přestavěné a osvětlené přechody v ulicích Slavíkova a U Rajské zahrady, které jsou u školek Vozová a Vlkova. Před vchodem do MŠ Panda ve Fibichově ulici byl postaven zcela nový bezpečný přechod.

Je třeba říci, že nyní je poměr vedení radnice radikálně odlišný od minulých dob, kdy radnici vedla ODS. Radním pro dopravu je Ondřej Rut (SZ), který se před třemi lety sám na tvorbě ankety podílel a problematiku tedy dobře zná a nápravu nebezpečných míst podporuje. Rovněž Odbor dopravy P3 a jeho vedoucí pan Vančura se snaží nalézat vhodná technická řešení a podporují bezpečnostní opatření.

Co se povedlo

V pondělí 2. září občanští aktivisté a dobrovolníci ze SZ P3 předají rodičům mířícím do školek jako důkaz úspěšnosti ankety z roku 2010 přehled zlepšených přechodů. Cesta dětí se tak stane bezpečnější, což byl cíl ankety.

MŠ Vozová a MŠ Vlkova
Stavebně byl upraven přechod Vozová - U Rajské zahrady.  Byla mírně zúžena vozovka v místě přechodu, parkovací místo je odsunuto na zákonnou pětimetrovou vzdálenost od přechodu.
Pracuje se na nové odolnější verzi nátěru pro vodorovné značení na dlažbě vozovky.  Cena: 879 tisíc
Přes ulici U Rajské zahrady byl postaven z podnětu ankety zcela nový přechod k dětskému hřišti a byl zrušen původní nevyhovující přechod.
Z podnětu ankety byl y přechody Slavíkova – Křížkovského a Slavíkova – Kouřimská postupně v roce 2012 stavebně upraveny a instalováno osvětlení.
Před přechod na rohu Kubelíkova – Ježkova byly z podnětu ankety osazeny City bloky.
Na křižovatce Milešovská - Ondříčkova byly stavebně upraveny dva přechody.  Byla zúžena vozovka a postaven dělící ostrůvek.
U všech akcí je investor MČ Praha 3

MŠ Panda Centrum Fibichova 2
Přes ulici Fibichovu byl z podnětu ankety v roce 2012 postaven zcela nový přechod.
Cena: 567 tisíc Kč, Investor:  MČ Praha3

MŠ Libická 4
Na křižovatce před školkou byly z podnětu ankety a na žádost MČ Praha 3 dva přechody osazeny City bloky, které chrání rozhledovou vzdálenost chodců a řidičů.
Realizovala: TSK, Cena do 20 000Kč za přechod

MŠ Sudoměřská 54
Problematické přechody na ulici Táboritské a na Olšanském náměstí jsou na komunikaci v majetku MHMP.  Starostka Prahy 3 napsala dopis na MHMP se žádostí o nápravu nebezpečného stavu u ostrůvků MHD a na přechodech k ostrůvkům.
Situace si vyžaduje celkovou stavení úpravu prostranství v odhadované ceně do 10 milionů.
Probíhá stavební řízení na stavební úpravu přechodu přes Táboritskou k ZŠ Lupáčova.

MŠ Náměstí J. z Lobkovic 23
Před přechody směřující z ul. Kouřimské ke vchodu k MŠ byly osazeny City bloky.
Na třech dalších křižovatkách s ul. Slezská – n. J. z Lobkovic, Písecká, Hradecká - byly před přechody z
podnětu ankety osazeny City bloky.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK

MŠ Jeseniova 4
Přechod přes ul. Rokycanova u ul. Sabinova byl stavebně upraven a byl zřízen ostrůvek.
Přechody přes ulice Rokycanova a Jeseniova byly osvětleny z podnětu ankety.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Na rohu ulic Prokopova - Roháčova je po smrtelné nehodě Anežky prodloužen provizorně oblouk rohu křižovatky chránící chodce vstupující na přechod.
Pro křižovatku ulic Rokycanova – Prokopova se připravuje řešení s kruhovým objezdem. Je projektově zpracováván TSK. Předpokládaná cena je 20 – 25 mil Kč. Investor:  MČ Praha 3

MŠ Jeseniova 204
Je prováděna stavební úprava přechodu včetně zvýšení vozovky.
Investor:  MČ Praha 3, Cena: 1,2 milionu Kč.

MŠ U zásobní zahrady
Z podnětu ankety byl přechod přes ul. Jeseniova u křižovatky s ul. Zelenky Hajského osazen City blokem a byl stavebně upraven přechod u křižovatky Biskupcova - Zelenky Hajského.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Křižovatka Jana Želivského - Jeseniova bude stavebně upravena.  Zruší se odbočení doleva z Želivského. Investor:  MHMP a TSK

Waldorfská MŠ
Z podnětu ankety bylo osazeno zábradlí u ulice Koněvova a na přechodech Spojovací - Koněvova byla osazena tlačítka pro slepce. Investor:  MHMP prostřednictvím TSK

MŠ Na vrcholu 1a
Pro řešení křižovatky V domově – Na vrcholu je zpracována z podnětu ankety projektová dokumentace. Předpokládaná cena je 4,5 mil.

Parametry

Závady

Navrhovaná řešení