Přechody

Bělehradská přechod č.1

Oblast: Praha 2 B
Ulice: Bělehradská, Koubkova, Bruselská a Šafaříkova
Nebezpečnost: X X X X X
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Přechod je v husté starší městské zástavbě na hranici přirozené nákupní zóny.Slouží k přecházení celé vozovky. Přechod je ukázkou nedořešené stavby ochranných prvků. 

Parametry

Přechod je 15 m dlouhý značený vodorovným značením bílými pruhy na vozovce. Na chodníku přímo u přechodu jsou dopravní značky Přechod pro chodce zvýrazněné zelenými reflexními čtverci. Na rohu u ulice Koubkova je betonová bariéra, zabraňující parkování vozidel těsně před přechodem.

Závady

Přechod je ve velmi nepřehledném místě na křižovatce pěti ulic. Značka Přechod pro chodce je umístěna až těsně u přechodu, což je z hlediska řidiče pozdě. Hustý provoz brání řidičům i chodcům ve výhledu. Ochranné opatření v podobě betonové zábrany je nedostatečné a výhled chodce zlepšilo velmi omezeně.

Navrhovaná řešení


  Umístění přechodu je tak špatné, že by bylo nejlepší přechod přesunout o několik metrů blíže směrem k Tylovu náměstí, nebo ...
  Zúžit vozovku a předsunout chodník na úroveň parkujících aut, nebo instalovat delší betonový zátaras před přechodem.
  Instalovat příčný práh a značku 30km/h, které dohromady sníží rychlost projíždějících vozidel.
  Umístit značky Přechod pro chodce ve větší vzdálenosti před přechodem.
  Instalovat světelnou varovnou signalizaci pro řidiče.
  Instalovat osvětlení přechodu.