Přechody

Nad ohradou u Gymnásia, ZŠ a MŠ Na Pražačce

Oblast: Praha 3 Školy a školky P3 N
Ulice: Nad ohradou
Nebezpečnost: X X X X X
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Celkem tři přechody pro chodce vedoucí přímo ke vstupům do tří školních budov v areálu Na Pražačce v ulici Nad ohradou. Je zde zóna placeného parkování s platebními automaty.
Zóny jsou vyznačeny až bezprostředně ke všem třem přechodům. 

Parametry

Jednosměrná ulice široká 5 m s přechody vyznačenými vodorovným i svislým značením bez zvýrazňujících bezpečnostních prvků. 

Závady

Parkovací zóna je vyznačena bezprostředně ke všem třem přechodům. Vozidla brání ve výhledu dětem při přecházení vozovky a zastiňují výhled řidičům na chodce. 

Navrhovaná řešení

Řešení

    je nutné posunout značení na zákonem danou vzdálenost od přechodu
    osadit alespoň první hlavní přechod city bloky
    Instalovat příčný práh a značku 30km/h, které dohromady sníží rychlost projíždějících vozidel.
    Zúžit v místě přechodu vozovku na úroveň profilu parkujících aut.
    Instalovat osvětlení přechodu.