Přechody

Vozová u MŠ Vozová

Oblast: Praha 3 Školy a školky P3 V
Ulice: Vozová a U Rajské zahrady
Nebezpečnost: X X X X X
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

přechod Vozová

Charakteristika

Proběhlo nesprávné značení Parkovací zóny do těsné blízkosti přechodu. Po mé intervenci na Odboru dopravy bylo značení posunuto dolů po svahu na vzdálenost 3,5 m. Přechod je v těsném sousedství u MŠ Vozová na rušné silnici. Řidiči jedoucí do svahu nejsou ochotní zastavit před přechodem. Řidiči jedoucí od Vinohradské mají ztížený výhled, protože se hlavní ulice stáčí za roh doprava dolů ze svahu.

Parametry

Přechod je označen vodorovným i svislým značením a reflexními čtverci a šipkou. 

Závady

Nepřehledný přechod ve svahu, těsně u složité křižovatky.

Navrhovaná řešení

    osadit před přechod city bloky
    Instalovat příčný práh a značku 30km/h, které dohromady sníží rychlost projíždějících vozidel.
    zúžit v místě přechodu vozovku na úroveň profilu parkujících aut.
    Instalovat osvětlení přechodu.